اعتراف مجری ضد ایرانی به اقتدار رهبر انقلاب

4,355

اعتراف مجری ضد ایرانی شبکه الجزیره به اقتدار رهبر معظم انقلاب

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده