فرح پهلوی الگوی تمام قد زیبایی با پوشش و آرایش خاص خود

2,912

مستند "بهت میاد" روایتی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش در ایران را مورد بررسی قرار داده. این مستند جنجالی را در سینمامارکت تماشا کنید. cmmt.ir/43C