بخش اول/سخنرانی جنجالی احمدی نژاد درباره آینده برجام

2,816

محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور پیشین ایران طی سخنرانی دیگاه ها و نظرات خود را در باره آینده برجام پس از خروج آمریکا از برجام بیان کرد.

راه نرم

راه نرم

1 سال پیش
اخیش نفسم در اومد می تونم نفس بکشم ...
عظیمی فرد

عظیمی فرد

1 سال پیش
این سخنرانی جدیده !