رقص شفق قطبی در جنوبگان

40

دوربین‌های پایگاه پژوهشی ژونگشان چین در قطب جنوب تصاویر بدیع و زیبایی از شفق قطبی بر فراز این مرکز ضبط کرده است.

kavosh.ir 3 دنبال کننده
pixel