آموزش استفاده از دستور Revolve Boss/Base در سالیدروکس SolidWorks

6

با استفاده از این دستور می توان به سادگی یک شکل دوبعدی را با حجم دهی چرخشی یا دورانی به یک شکل سه بعدی تبدیل نمود! مدرس: مهندس اردلان صمدزاده سایر جلسات آموزش در: www.PEDCOmpany.ir

پدکو 24 دنبال کننده
pixel