دردسر علی ضیا پس از کنایه به ژن خوب!

6,406
انتقاد از فرزند عارف برای مجری معروف دردسر ایجاد کرد
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel