هاتف اسدالهی سمبل حامیان حیوانات ایران

105

موضوع: طی بیانیه ای سر گشاده از سوی ریاست هیئت مدیره انجمن حامیان حیوانات و محیط زیست ایران جناب آقای هاتف اسدالهی به عنوان سمبل حامیان حیوانات ایران معرفی شد. | هاتف اسداللهی، تربیت کننده و ناجی سگ هاست. او که اهل گنبد کاووس می باشد، چندی پیش، در روز 27 آذر سال 97 پانسیون او در گرگان به دلیل نشت گاز آتش گرفت. هاتف که به خاطر چند سگ دل به آتش زد و آن ها را نجات داد، اکنون خودش دچار سوختگی است ولی در روند بهبودی قرار دارد. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید