فیلم شماره ١. خلاصه طرح سفیران کتاب

72
طرح سفیران کتاب با اهداف ترویج کتاب خوانی در روستاهای محروم بشاگرد در سال ١٣٩٧.٩٨ در این شهرستان آغاز شده است و ادامه دارد .
1 سال پیش
meysamzahedi1373 2 دنبال کننده

محمدحسین

1 سال پیش
شما اول این خانمی که همراهتونه حجابشو درست کنی بعد بیایی بشاگرد . نه شیر شتر نه دیدار عرب.
pixel