تکنامه - اپلیکیشن Pantone Studio: دسترسی به تمام رنگها!

467

پنتون و رنگهایش را که همهٔ طراحان می شناسند. تا پیش از این برای دسترسی به رنگهای پنتون که معتبرترین استانداردسازی رنگ در صنعت و چاپ و واسط بین طراح و ناظر فنی و چاپخانه است، چاره ای نبود جز استفاده از کاتالوگ ها و اطلس های رنگ رسمی پنتون. اما حالا کاربران iOS می توانند با نصب اپلیکیشن Pantone Studio به سوی آینده گام بردارند! لینک دانلود در: https://www.technameh.com/?p=2126