ریاضی هفتم ، فصل پنجم :شمارنده ها و اعداد اول ، درس 1 : عدد اول ( 3 )

386

در این فیلم به تعریف عدد مرکب و دسته بندی عددهای طبیعی همراه با مثال می پردازیم .سوال و اشکال ریاضی خود را با ما در میان بگذارید . پاسخ شما برای شما ارسال خواهد شد . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com

pixel