سانسور تصاویر شخصیت های کارتونی در اینترنت چین

696

چین به خاطر سیاست های خاص حزب کمونیست، هر گونه هجو سیاسی را در فضای اینترنت کشور سانسور کرده و به طور کلی هر محتوایی در هر شکلی که به مباحث حساس سیاسی اشاره داشته باشد حذف می شوند.

روزیاتو
روزیاتو 496 دنبال کننده