با 9 جلسه آموزش حسابداری کاربردی مشغول به کار شدم .

211
حسابداران برتر ، با انتقال دانش و تجربه همزمان ، افراد زیادی را به بازار کار حسابداری وارد می کند . کار آموزانی که پس از طی مدت کوتاه مشغول به کار می شوند که خیلی از ایشان نه سابقه کار دارند و نه رشته مرتبط ، این کلیپ را از دست ندهید .
pixel