داغترین‌ها: #Copa America 2019

جنگ ماهیگیری بین قایق ها و گارد ساحلی اندونزی و ویتنام

545

نیروی دریایی اندونزی می گوید یکی از قایق های گشت خود را توسط دو کشتی گارد ساحلی ویتنام توسط یک قایق ماهیگیری غیرقانونی متوقف شده است. فرمانده ناوگان غربی اندونزی اعلام کرد قایق های ماهیگیری ویتنامی در جریان صبح شنبه غرق شده اند و اندونزی 12 ماهیگیر ویتنامی را بازداشت کرده است. دو نفر دیگر توسط گارد ساحلی ویتنام نجات یافتند.Indonesia's navy says one of its patrol boats was rammed by two Vietnamese coast guard ships after intercepting an alleged illegal fishing boat. The commander of Indonesia's Wes

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده