ایران از نگاه آلدوس هاکسلی

1,463

آلدوس هاکسلی گردشگر خارجی معتقد است که سفر کردن برای فهمیدن این است که بفهمیم هر کس در مورد کشورهای دیگر اشتباه می کرده است.

کوله پشتی
کوله پشتی 76 دنبال کننده