عظمت جهان از نگاه ناسا

731

پیش بینی میشود که جهان بعد از این هم همچنان ادامه دارد و بی پایان است تا در یک نقطه تمام شود زمین ما انسان ها حتی مولکولی در این عظمت کهکشان نیست!

جهان موزیک
جهان موزیک 10 دنبال کننده
alihussine638

alihussine638

1 ماه پیش
نمی دونستم که واقعا اینقدر جهان بزرگ باشه