نقاشی و رنگ ساختمان - قست هفتم - جمع آوری مصالح و پاکسازی کارگاه

195
DabirkhaneMemariAlborz
DabirkhaneMemariAlborz 12 دنبال‌ کننده

چه در کارگاه نقاشی ساختمان و چه در هرکارگاه دیگری، زمانی کار تمام می شود که مصالح اضافه و ابزار کار به خوبی جمع آوری شده و از محل کارگاه خارج شوند.