کتاب صوتی در عمق صحنه اثر فریبا وفی

132

در عمق صحنه اولین مجموعه داستان منتشر شده از نویسنده خوش ذوق فریبا وفی است که در سال 1375 به چاپ رسید. فضای آشکار و قالب بر داستان ها، در محیط خانواده شکل گرفته است. خانواده ای که نمونه عینی و کوچک تر «اجتماع» و «جامعه» است. کتاب صوتی در عمق صحنه را از سایت و اپلیکیشن نوار دریافت کنید: https://www.navaar.ir/audiobook/2048?utm_source=aparat.comutm_medium=videoutm_campaign=mehr

نوار 44 دنبال کننده
pixel