معرفی دوره ی جامع Revit 2020 - آپادمی

93

این ویدیو به صورت خلاصه معرفی مواردی که در جامع نرم افزار Revit 2020 آموزش داده میشود را توضیح میدهد.

آپادمی
آپادمی 6 دنبال کننده