ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

باهالیق (گرانی)

174
چیخ داداشیم بیر بازارا گؤر نه وار قیمتی گور، سکته اله، اول بی قرار!
tabrizebidar_ir 6 دنبال کننده
pixel