باهالیق (گرانی)

190
چیخ داداشیم بیر بازارا گؤر نه وار قیمتی گور، سکته اله، اول بی قرار!
tabrizebidar_ir 7 دنبال کننده
pixel