موشن گرافیک آموزشی اتاق تهران «مدل بنگاه سالم»

273

چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل های مردم نهاد و مسوولان دولتی و سازمان ملل متحد در آذر ماه 1397 برگزار شد. http://tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=58698