نسخه یک دقیقه ای کلیپ رونمایی از ماتریس پرورش جنرالیست کسب و کار

79

نسخه یک دقیقه ای معرفی ماتریس که با کمک استودیو تنگرام، با کارگردانی سهراب نوربخش، به سفارش گروه بانیک در اردیبهشت ۹۷ تهیه کردیم. ماتریس با هدف پرورش جنرالیست کسب و کار شکل گرفت و در پایان اولین دوره، به واحد آموزش درون سازمانی بانیک تبدیل شد. صرف نظر از این تغییر ماهیت، رسالت ماتریس همچنان آموزش کسب و کار از طریق تجربه است.