1 دنبال‌ کننده
242 بازدید ویدیو

قسمت فروش نرم افزار دلینا

237 بازدید ۴ سال پیش

مناسب برای خرید و فروش در مغازه ها - رایگان - شامل امکانات انواع گزارش - خرید - فروش آسان - چاپ فاکتور - مرتبط با اکسل و اکسز جهت جابجایی و در دسترس بودن

دیگر ویدیوها