29 دنبال‌ کننده
14.6 هزار بازدید ویدیو
304 بازدید 3 هفته پیش

این ارائه ویدیویی بر اساس مقاله ای با همین عنوان برای کنفرانس سالانه "کلیکو" تهیه شده است. آدرس مقاله: www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume24/ej96/ej96int

دیگر ویدیوها

78 بازدید 1 ماه پیش
45 بازدید 5 ماه پیش
108 بازدید 6 ماه پیش
28 بازدید 6 ماه پیش
69 بازدید 6 ماه پیش
48 بازدید 6 ماه پیش
48 بازدید 7 ماه پیش
66 بازدید 7 ماه پیش
80 بازدید 8 ماه پیش
58 بازدید 10 ماه پیش
79 بازدید 11 ماه پیش
54 بازدید 11 ماه پیش
206 بازدید 11 ماه پیش
385 بازدید 11 ماه پیش
50 بازدید 1 سال پیش
13 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
499 بازدید 1 سال پیش
34 بازدید 1 سال پیش
59 بازدید 1 سال پیش
107 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
532 بازدید 1 سال پیش
112 بازدید 1 سال پیش
364 بازدید 1 سال پیش
360 بازدید 1 سال پیش
73 بازدید 1 سال پیش
180 بازدید 1 سال پیش
457 بازدید 1 سال پیش
361 بازدید 1 سال پیش
704 بازدید 1 سال پیش
304 بازدید 1 سال پیش
130 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
283 بازدید 2 سال پیش
647 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر