1 دنبال‌ کننده
7.7 هزار بازدید ویدیو
593 بازدید 3 سال پیش

موضوع این ویدیو در خصوص خلع ید است. هرگاه ملکی که اعم از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند. vakilp1.com | 09126773436

دیگر ویدیوها

593 بازدید 3 سال پیش
622 بازدید 3 سال پیش
399 بازدید 3 سال پیش
320 بازدید 3 سال پیش
544 بازدید 3 سال پیش
272 بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
542 بازدید 3 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
863 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر