6 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو

سواد رسانه ای ۲

237 بازدید ۳ ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

سواد رسانه ای ۲

237 بازدید ۳ ماه پیش

سخنرانی استاد مهرانی ۱

195 بازدید ۳ ماه پیش

سخنرانی استاد مهرانی ۲

123 بازدید ۳ ماه پیش

کودک و رسانه

92 بازدید ۳ ماه پیش

چرا سواد رسانه ای ؟

152 بازدید ۳ ماه پیش

تاثیر پذیری کودکان

692 بازدید ۱۱ ماه پیش

اعتیاد رسانه ای

676 بازدید ۱۱ ماه پیش

رسانه یا والدین دیگر

380 بازدید ۱۱ ماه پیش

کودکان رفتار ما را می بینند

144 بازدید ۱۱ ماه پیش

غرق در رسانه

101 بازدید ۱۱ ماه پیش

قوانین فضای مجازی در خارج

194 بازدید ۱۱ ماه پیش

اختصاص وقت برای کودکان

212 بازدید ۱۱ ماه پیش

شکاف دیجیتالی نسل ها

88 بازدید ۱۱ ماه پیش

تاثیر رسانه بر سلامت 2

121 بازدید ۱۱ ماه پیش

تاثیر رسانه بر سلامت 1

346 بازدید ۱۱ ماه پیش

تقوای رسانه ای

58 بازدید ۱۱ ماه پیش

تکنیک جایگزینی

65 بازدید ۱۱ ماه پیش

مدیریت رسانه در منزل

200 بازدید ۱۱ ماه پیش

سبک تربیتی اوباما

149 بازدید ۱۱ ماه پیش

یادگیری مشاهده ای2

95 بازدید ۱۱ ماه پیش

نبود الگوی رفتاری والدین

47 بازدید ۱۱ ماه پیش

مکان استفاده از رسانه (1)

67 بازدید ۱۱ ماه پیش

با هم باشیم

44 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر