5 دنبال‌ کننده
5.2 هزار بازدید ویدیو

سواد رسانه ای ۲

157 بازدید ۲ ماه پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

سواد رسانه ای ۲

157 بازدید ۲ ماه پیش

سخنرانی استاد مهرانی ۱

175 بازدید ۲ ماه پیش

سخنرانی استاد مهرانی ۲

97 بازدید ۲ ماه پیش

کودک و رسانه

83 بازدید ۲ ماه پیش

چرا سواد رسانه ای ؟

93 بازدید ۲ ماه پیش

تاثیر پذیری کودکان

681 بازدید ۱۰ ماه پیش

اعتیاد رسانه ای

668 بازدید ۱۰ ماه پیش

رسانه یا والدین دیگر

369 بازدید ۱۰ ماه پیش

کودکان رفتار ما را می بینند

135 بازدید ۱۰ ماه پیش

غرق در رسانه

99 بازدید ۱۰ ماه پیش

قوانین فضای مجازی در خارج

190 بازدید ۱۰ ماه پیش

اختصاص وقت برای کودکان

205 بازدید ۱۰ ماه پیش

شکاف دیجیتالی نسل ها

86 بازدید ۱۰ ماه پیش

تاثیر رسانه بر سلامت 2

97 بازدید ۱۰ ماه پیش

تاثیر رسانه بر سلامت 1

276 بازدید ۱۰ ماه پیش

تقوای رسانه ای

58 بازدید ۱۰ ماه پیش

تکنیک جایگزینی

65 بازدید ۱۰ ماه پیش

مدیریت رسانه در منزل

198 بازدید ۱۰ ماه پیش

سبک تربیتی اوباما

140 بازدید ۱۰ ماه پیش

یادگیری مشاهده ای2

91 بازدید ۱۰ ماه پیش

نبود الگوی رفتاری والدین

43 بازدید ۱۰ ماه پیش

مکان استفاده از رسانه (1)

66 بازدید ۱۱ ماه پیش

با هم باشیم

44 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر