0 دنبال‌ کننده
142 بازدید ویدیو
7 بازدید 1 هفته پیش

طرحواره ها به آن دسته باورهای عمیق ناخودآگاهی اطلاق می‌شوند که به هیجان ها و رفتارهای ما شکل می دهند و حتی گاهی آنها را به وجود می آورند. تجربيات دوران کودکی و زندگی باعث شکل گیری طرحواره در ذهن افراد می‌شود؛ یعنی همان قالب فکری ما و آنچه به وسيله آن دنيا را می‌بينيم، مسائل را حلاجی می‌کنيم و به رفتار دیگران و اتفاقات پيرامونمان بار معنايی می بخشیم. یانگ ۱۸ طرحواره ناسازگار اولیه، آن دسته از طرحواره هایی را که منجر به مشکلات روانشناختی می‌شوند را معرفی می‌کند. این طرحواره ها موضوعات طولانی مدت و ثابتی هس