24 دنبال‌ کننده
64 هزار بازدید ویدیو

پاس پشت پای زیبا

149 بازدید 5 ماه پیش

دیگر ویدیوها

پاس پشت پای زیبا

149 بازدید 5 ماه پیش

حرکت زیبا

48 بازدید 5 ماه پیش

گل زیبایی صلاح

97 بازدید 5 ماه پیش

لایی زیبا در لیگ ترکیه

73 بازدید 5 ماه پیش

حرکت زیبایی صلاح

225 بازدید 5 ماه پیش

لایی زیبا در لیگ آلمان

61 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پا زیبا

34 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پای زیبا

17 بازدید 5 ماه پیش

ضربه قیچی زیبا

36 بازدید 5 ماه پیش

دریبل و فریب بدن زیبا

120 بازدید 5 ماه پیش

دریبل دوطرفه زیبا

71 بازدید 5 ماه پیش

حرکت زیبایی فلیکس

37 بازدید 5 ماه پیش

پاس لایی زیبا

67 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پای کاسمیرو

57 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پای زیبا

57 بازدید 5 ماه پیش

لایی تماشایی

92 بازدید 5 ماه پیش

حرکت پا به توپ عالی

60 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پای خوب

24 بازدید 5 ماه پیش

لایی زیبا

47 بازدید 5 ماه پیش

دریبل سر پا زیبا

154 بازدید 5 ماه پیش

حرکت پا به توپ زیبا

34 بازدید 5 ماه پیش

کلیپ 5

25 بازدید 5 ماه پیش

دریبل سر پای مارتینز

57 بازدید 5 ماه پیش

سر توپ زیبا

67 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پای لایی

73 بازدید 5 ماه پیش

کنترل توپ عالی

30 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پا زیبا

26 بازدید 5 ماه پیش

دریبل و پاس گل خوب

57 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت پای عالی

36 بازدید 5 ماه پیش

دریبل زیبا

82 بازدید 5 ماه پیش

گل با پشت پای زیبا

35 بازدید 5 ماه پیش

حرکت پا به توپ عالی

34 بازدید 5 ماه پیش

پاس پشت ای زیبا

44 بازدید 5 ماه پیش

لایی زیبا

39 بازدید 5 ماه پیش

لایی زیبا و پاس گل

64 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر