ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
305 دنبال‌ کننده
2.2 میلیون بازدید ویدیو
17.7 هزار بازدید 6 سال پیش

وهابیت کفر مطلق است چون ساخته انگلیس است.لعنت بر وهابیت و آل سعود و تروریست های وهابی و حامیانشان

دیگر ویدیوها

17.7 هزار بازدید 6 سال پیش
11.4 هزار بازدید 6 سال پیش
27.3 هزار بازدید 6 سال پیش
74.4 هزار بازدید 6 سال پیش
42.5 هزار بازدید 6 سال پیش
8.3 هزار بازدید 6 سال پیش
3.6 هزار بازدید 6 سال پیش
20.4 هزار بازدید 6 سال پیش
8.4 هزار بازدید 6 سال پیش
2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
769 بازدید 6 سال پیش
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
825 بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
4.9 هزار بازدید 6 سال پیش
486 بازدید 6 سال پیش
3.9 هزار بازدید 6 سال پیش
4.1 هزار بازدید 6 سال پیش
6.2 هزار بازدید 6 سال پیش
15.3 هزار بازدید 6 سال پیش
35.8 هزار بازدید 6 سال پیش
2.4 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر