ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جشنواره انتخاب مدرسان برتر دانشگاه علمي کاربردي استان خوزستان - با حضور جناب آقاي دکتر اميد، رياست محترم دانشگاه جامع علمي کاربردي - ارديبهشت 1400

پخش زنده
0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

جشنواره انتخاب مدرسان برتر علمي کاربردي سال 1400 تقدير از مدرسان برتر دانشگاه در سطح استاني در هفته ي بزرگداشت مقام معلم و دهه سرآمدي آموزش ارديبهشت ماه سال 1400