ترتیب نمایش
نتم کمه !^^♥Mariw!Sparkle♥

نتم کمه !^^♥Mariw!Sparkle♥

3 ماه پیش
هآعی گآیز عشقم کوشی؟(دلتنگتم)عآشقتم
Diana.Malik

Diana.Malik

3 ماه پیش
کجآعییی
Mariw.Styles
Mariw.Styles خوآهری .. مآ تصآدف کرده بودیم .. حآلم خوب نبود .. سآری
• Human.Gucci •

• Human.Gucci •

3 ماه پیش
تقدیمیتـ ♥♥♥
Mariw.Styles
Mariw.Styles اومدم ..
.. TARSA

.. TARSA

3 ماه پیش
ماری خ ک*و نی عی
Mariw.Styles
Mariw.Styles ب تو رفتم زارت
• Human.Gucci •

• Human.Gucci •

3 ماه پیش
سلام کویین اف مای وورلد :"] .. چخبر خواهری ؟؟؟
Mariw.Styles
Mariw.Styles خوبم خیلی :"] .. آزمون دآریم جمعه : المپیآد ریآضی مرحله سوم -.- عق حسش نی
Diana.Malik

Diana.Malik

3 ماه پیش
وایییی...مآرآلم......♥♥♥...وآعییی الهی بمیرم من چیزی ک نشد؟!:(...حآلت خوبع ؟!:((♥♥♥...وآعییی مآریییم خ متاسف شدعم ای خدآع ای کآش من بجآت تصآدف میکردممم:(((♥♥♥❤❤...TARSA یع درست صحبت میکنیع یآ میآم جرت میدعم ک.کش جرعت دعری ی بآر دیگ ضعر بزن فق
Mariw.Styles
Mariw.Styles خدآآنکنهه من فدآت شم اخ عآجی:"[ .. ن فقط سرم خورد ب شیشه خون اومد همین .. اشکآلی نعره عآجی ترسآ عآدتشه هر وقت ازم عصبآنیه بم فحش میده -.- ♥️♥️
.. TARSA

.. TARSA

3 ماه پیش
بیا تو کونم پاره :'/ ..
Mariw.Styles
Mariw.Styles درست بآ دنی حرف بزن زآرت
• Human.Gucci •

• Human.Gucci •

3 ماه پیش
یااا ! .. نگرآن نبآش خواهری مطمئنم معرکه میشه نمرت !.. از این ب بعد هآبی صدآت میکنم !! :"] .. مآی کیوتست هابی این د وورلد .. مآل منی عا !! ♥️♥️
Mariw.Styles
Mariw.Styles یآد اون مرد کچله تو امریکآ گآت تلنت میوفتم -.- .. ت بیشتر خب ♥️♥️
Charlotte.k

Charlotte.k

2 ماه پیش
عزیزمی
Charlotte.k

Charlotte.k

2 ماه پیش
سال ۲۰۲۰ بر می گردن