مصاحبه با مهتاب کرامتی در حاشیه جشنواره کودک و نوجوان 0:57