شور(اگر غبار مرا آسمان دهد بر باد) / کربلایی حنیف طاهری

2:10