کلاچ اتوماتیک هوشمند (برقی ، اتومید) جک جی فایو و کروز کنترل درویشی پاسداران 0:13