طرح پیروان ولایت کلیپی زیبا در مورد شهدای هسته ای 2:19