بزودی آهنگ غمگین و احساسی بارانم از راتین رها 0:30