رشیدپور با چه حقی مجری دیگر صدا وسیما را مسخره میکند! 0:51