مراسم اهدای اسپورتیج به برنده خوش شانس شمیم سلامتی 1:00