فیلم جنجالی ضرب و شتم در پمپ بنزین - ایران جیب 1:00