برش پلاسما CNC با قابلیت برش با زاویه(پخ زنی) سه بعدی 2:10