خطوط کامل تولید نسل جدید بطریهای کارتنی چند لایه(7 لایه) 4:35