نحوه سیم کشی و نصب برد کنترلر mach3 مدل TC-50M 1:40