بیعت میکنیم|رائفی پور|سالروزآغاز امامت آقاامام زمان(عج) 3:36