طراحی جدید و تراکمی بالاتر | آداپتور DIN DRM45 2:21