برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 12 1:55