روشن نمودن بلوور، دریل و 2 فرز همزمان با تبدیل کیا 2500 0:45