خندوانه، 10 مهر 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 10:52