بازدید رئیس هئیت مدیره پالایشگاه اصفهان از غرفه آبسان 6:32