پرستار فقط تویی بقیه حتی اداتو هم نمیتونن در بیارن! 0:25